>Hemeroteca
Hemeroteca

[16-02-2012] Presentats els resultats de l'estudi sobre el grau d'implantació de l'administració electrònica a les entitats locals de les Illes Balears

Toni Mateos, director general d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic i Miquel Bernat, vicepresident executiu de la Fundació iBit han presentat avui dematí la monografia número 7 de l'Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) on es decriu l'estat en què es troben les administracions públiques locals de les Illes Balears en el procés d'implantació de l'administració electrònica pel que fa a les seves relacions amb els ciutadans, prevista a la Llei 11/2007.

Assistetns de la reunió de presentació de la monografia 7 d'administració electrònicaHan assistit a l'encontre representants d'algunes de les diferents entitats que participaren en l'estudi, tals com la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), el Consell de Mallorca, el Consorci d'Informàtica Local de Mallorca (CILMA), l'Ajuntament de Palma i l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI). Igualment, encara que no han pogut assistir a la presentació, s'agraeix la participació de les entitats de la resta d'illes com el Consell Insular d'Eivissa, el Consell de Formentera, el Consell de Menorca i el Servei d'Informàtica Local de Menorca (SILME).

Aquesta monografia és el resultat d'un treball de camp duit a terme en col·laboració amb l'Oficina Tècnica d'Administració Electrònica (OTAE) de la Fundació iBit, que té com a línia de feina el Pla Anibal, impulsat des del 2008 pel Govern de les Illes Balears en col·laboració amb el Ministeri d'Indústria Turisme i Comerç i les entitats locals, i que suposa la principal eina per avançar en la implantació de l'administració electrònica a les Illes Balears, d'una manera eficaç i eficient.

A mode de conclusions, tots els assistents han arribat a l'acord que és necessari seguir millorant la simplificació dels procediments oferits mitjançant Administració Electrònica per tal que s'aconsegueixi una millora de l'eficiència real en relació als tràmits que es fan en paper. En aquest sentit, s'ha posat en valor la necessitat de coordinació entre els diferents actors implicats en l'implementació de l'Administració Electrònica (tecnòlegs, juristes i dirigents polítics). A més a més, Miquel Bernat ha esmentat la importància de l'utilització i reaprofitament del programari lliure creat per l'OTAE, ja que això suposa per les entitats locals una reducció de costos a mig i llarg termini.

Per elaborar l'estudi els ajuntaments i consells insulars de les Illes Balears han respost durant els mesos d'octubre i novembre de 2011 un qüestionari amb dades sobre el nivell d'implantació de la e-Administració i un catàleg de procediments relacionats amb els tràmits més habituals que es solen dur a terme als ajuntaments. El qüestionari que havien emplenar les entitats locals consta de set parts: qüestions generals, normativa, components/aplicacions, catàleg de tràmits, revisió i simplificació de procediments, interoperabilitat i xarxes socials.

Algunes de les dades s'han recollit de manera gràfica en un mapa interactiu, de manera que només amb un clic es veu el nivell d'implantació de l'administració digital en determinats aspectes a les entitats locals de les Illes Balears, desglosats per municipis i per Consells.

Amb aquesta publicació es compleix amb un dels objectius de l'OBSI, el d'analitzar la Societat de la Informació a l'Administració i avaluar el seu estat de digitalització de processos per tal de saber què hi ha fet i què queda per fer encara.

Per a més informació consultau l'entrada al blog "Administració electrònica: ja és una realitat?".

 Documents relacionats  
 
 Activitats relacionades  
  • 24-11-2011 [conferència] - FOROTEC 2011: Pla ANIBAL: innovació a l'administració [+]
 
 Projectes relacionats  
  • Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) [+]
  • OFITEC. Oficina Tècnica Administració Digital  [+]
 
Tornar   Enviar a un amic Imprimir
Parc Bit. Ctra. Valldemossa, Km. 7,4 Edifici 17 - Planta 3ª Porta D-2 07121 Palma de Mallorca Illes Balears, Espanya Tel: +34 971177270/1