>Informació corporativa > >Sistemes i xarxes

Sistemes i xarxes

Gestió, administració i manteniment dels recursos informàtics i telemàtics de la Fundació IBIT.

Inclou tots els aspectes de serveis d'Internet, gestió de xarxa, política de seguretat, administració de centres de dades i suport tècnic als usuaris, entre d'altres, posada en producció dels projectes i la transferència a tercers.

A causa de la diversitat d'entitats amb les quals es col.labora, aquesta àrea ofereix un ampli ventall de serveis, com ara servei d'assistència tècnica (suport tècnic, muntatge d'equips, etc.), hostalatge de serveis web per projectes en desenvolupament, registre de dominis d'Internet, serveis de directori de dominis, correu electrònic, consultories externes, etc.

Tornar