>Projectes >Administració Digital
Administració Digital

Mitjançant el departament d’Administració Digital de la Fundació iBit s’assessora l’Administració Pública en l’ús de les noves tecnologies i es desenvolupen projectes de complexitat tecnològica que faciliten la gestió de diversos procediments administratius per Internet, com també la interoperabilitat entre administracions. L’objectiu és millorar l’organització de l’Administració i els sistemes de comunicació amb la ciutadania i, d’aquesta manera, estalviar temps i diners.


Actualment des d'aquesta àrea es treballa en tres grans línies d'actuació:
  • Tramitació i interoperabilitat. Mitjançant aquesta línia de feina i juntament amb la CBTIC (Comissió Balear de TIC) s'impulsen, coordinen i executen projectes amb la finalitat que els ciutadans puguin exercir el dret a relacionar-se amb l’administració mitjançant el canal telemàtic.

  • Continguts digitals. S'ofereix suport, assessoria i ajuda tecnològica a les administracions que necessitin digitalitzar i publicar els resultats de projectes i així la societat es pugui beneficiar dels esforços invertits.

  • Governs oberts.  La línia de feina d’Open Government va encaminada a fomentar el canvi de dinàmica dins les administracions de les Illes Balears per tal d’obrir-les cap als ciutadans.


Un dels reptes més importants és la implantació del Pla Anibal, un pla d’actuació interadministratiu perquè els ciutadans puguin exercir els drets d’accés electrònic als serveis públics. Aquest Pla té per objectiu coordinar les diferents administracions de les Illes Balears (Govern, Consells Insulars i Ajuntaments) i, a la vegada, implantar l’administració electrònica amb la premissa d’optimitzar els recursos, reutilitzar la tecnologia i compartir el coneixement.

Contacte: administraciodigital@ibit.org


Projectes finalitzats

  • IMPLAE [+]
  • EuroCop [+]
  • Objectes Digitals Educatius [+]
  • Gestió de l'Oli [+]
  • Red Temática de Ciencias Marinas (RTCM) [+]
  • OFITEC. Oficina Tècnica Administració Digital  [+]
  • Guia de la Comunicació [+]

Tornar Pàgina: [1] [2] [3] [+] Enviar a un amic Imprimir
Parc Bit. Ctra. Valldemossa, Km. 7,4 Edifici 17 - Planta 3ª Porta D-2 07121 Palma de Mallorca Illes Balears, Espanya Tel: +34 971177270/1