>Projectes >Turisme
Turisme

ComposeTour

L’objectiu del projecte ComposeTour és la millora en la creació d’empreses turístiques virtuals adaptables a les noves necessitats del mercat a partir de la composició de serveis oferts per proveïdors o agents en destinació.

Descripció

El projecte ha sorgit en el grup de treball de la Plataforma Tecnològica Espanyola de Programari i Serveis denominat eTurisme.

L’objectiu del projecte ComposeTour és la millora en la creació d’empreses turístiques virtuals adaptables a les noves necessitats del mercat a partir de la composició de serveis oferts per proveïdors o agents en destinació. Aquest objectiu principal es pot desglossar en els següents objectius específics:

 • Creació d’una infraestructura per a la descripció de serveis Web proporcionats pels proveïdors turístics, els quals constituiran la base de la composició de serveis web més complexos per a nínxols de mercat més específics.
 • Desenvolupament i desplegament d’una infraestructura de catalogació, registre i descobriment de serveis web necessària perquè les empreses virtuals de nova creació disposin dels mitjans necessaris per a l'accés i composició sobre els serveis web existents.
 • Desenvolupament d'un middleware per a l’execució de serveis web composts i d’una eina per a l’edició gràfica de processos distribuïts a partir de la composició de serveis web.
 • Desenvolupament de generadors d’interfícies que s’adaptin a les necessitats de les empreses turístiques virtuals per a poder explotar enfront dels usuaris finals el resultat de la composició de serveis web (en aquest cas el middleware executa les composicions de serveis web editades, i les interfícies interactuen entre el middleware i els usuaris finals)
 • Incrementar la seguretat i confiança entre els consumidors i els proveïdors de serveis, dintre del sector turístic, per a això es dotarà a les plataformes de funcionalitat orientada a arquitectures SOA (Service Oriented Approach) per a assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació.
 • Definició i desplegament de dos casos d’estudi per a la creació d’empreses turístiques virtuals a partir de la creació de serveis web composts amb les eines desenvolupades en el marc del present projecte, que tinguin un impacte important sobre un escenari real. En aquest sentit es contarà amb la participació de proveïdors turístics de les Illes Balears que posaran a disposició del projecte els seus productes i plataformes per a testar aquesta composició de serveis.
 • Disseminació i explotació dels resultats a l’àmbit nacional i internacional sobre els avantatges, desavantatges i riscos d’usar la tecnologia basada en composició de serveis web aplicada a la creació d’empreses turístiques virtuals.

Aquest projecte està finançat per Profit TRACTOR SI 2007.

 Socis  
 • ATOS - (Espanya)  [www] (coordinador)
 • ESI Tecnalia - País Basc(Espanya)  [www]
 • Fundació IBIT - Illes Balears(Espanya)  [www]
 • Institut Tecnològic d' Aragón - Aragó(Espanya)  [www]
 • ISOCO - Madrid(Espanya)  [www]
 • Robotiker - Bizkaia(Espanya)  [www]
 
 Noticies relacionades  
 • 21-10-2009 - Presentació de l'article 'Flexible Creation of Virtual Companies to Satisfy the New Market Demands in the Tourism Sector' al congrès eChallenges e-2009 (Istanbul, Turquia)  [+]
 • 26-11-2008 - La Fundació IBIT participa en una taula rodona en el VII Congrés Nacional de Guies de Turisme  [+]
 • 19-11-2008 - La Fundació IBIT present a INnovautas per primera vegada. [+]
 • 27-10-2008 - Membres del projecte ComposeTour coordinen esforços en una reunió a la Fundació IBIT [+]
 
 Activitats relacionades  
 • 21-11-2008 [conferència] - Taula Rodona al VII Congrés Nacional CEFAPIT i Fòrum Europeu de Guies de Turisme [+]
 • 13-11-2008 [conferència] - Compose Tour a Innovautas '08: “Internet sabe cómo te gusta viajar” [+]
 
 Projectes relacionats  
 
Tornar   Enviar a un amic Imprimir
Parc Bit. Ctra. Valldemossa, Km. 7,4 Edifici 17 - Planta 3ª Porta D-2 07121 Palma de Mallorca Illes Balears, Espanya Tel: +34 971177270/1