>Projectes >Cibersocietat
Cibersocietat

PIMES EN XARXA

L'objectiu de Pimes en Xarxa és desenvolupar una eina metodològica orientada a la gestió de projectes col·laboratius desenvolupats per equips de professionals independents o grups d'empreses que treballen en remot. Aquesta eina metodològica té per resultat esperat l'estructuració del treball en xarxa de les PIMES.

Descripció

Moltes PIMES, micropimes i autònoms, gairebé sense adonar-se'n, han passat de treballar només per a un client de forma directa a formar part de grups de treball, que en moltes ocasions treballen de forma remota i distribuïda en el territori. A més, aquests professionals estan treballant en diversos projectes alhora i en diferents equips de treball. Això significa treballar, en moltes ocasions, de forma asincrònica i això pot produir descoordinació perquè cada tasca rep l'atenció corresponent en temps diferents. Aquesta forma de treballar en xarxa basada en l'ús de les TIC s'ha anat improvisant a mesura que les PIMES s'han anat involucrant en nous equips de treball i adoptant les TIC sense un prescriptor, o sense la formació metodològica adequada.

La improvisació ha fet que en un moment determinat els professionals que participen en la producció de diferents projectes al mateix temps, es troben els seus correus electrònics saturats de missatges que els arriben de moltes fonts, de vegades repetits, desordenats, dispersos i sense un lloc comú on poder visualitzar les diferents versions del procés de producció en què es troba el projecte; sense poder visualitzar de forma clara i compartida l'estat de la seva tasca, de qui depèn i la data de lliurament de cada tasca dintre del projecte. A més, si disposen d'aquest sistema, de vegades es veuen que per a cada projecte utilitzen un sistema diferent en funció de l'empresa o organisme que lidera el projecte i imposi el seu gestor de comunicacions.

Es considera necessària una reflexió per aportar una metodologia i una sistematització d'una nova forma de treballar en xarxa perquè hi ha un augment del “outsourcing” de molts serveis, que aporten un valor afegit quan són servits per més d'una PIME especialista en cada part del procés per al desenvolupament d'un projecte.

Donada la tendència del treball en xarxa entre les PIMES per a projectes concrets es pretén aportar al teixit empresarial de les Illes Balears, com a mínim una solució metodològica per a abordar el treball col·laboratiu en xarxa i així millorar el procés productiu innovant en la gestió de l'organització. Dintre d'aquest procés s'aportaran prescripcions a eines que ja hi ha en el mercat perquè puguin ser adoptades de forma eficient i utilitzades per part de les PIMES.

L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar una eina metodològica orientada a la gestió de projectes col·laboratius desenvolupats per equips de professionals independents o grups d'empreses que treballen en remot. Aquesta eina metodològica té per resultat esperat l'estructuració del treball en xarxa de les PIMES.

A més es pretén sensibilitzar al teixit empresarial balear en l'ús d'aquestes eines i els beneficis que els pot aportar.

Objectius específics:

  • Revisar els estàndards de gestió de projectes existents
  • Analitzar el procés d'intercanvi d'informació entre els participants en un projecte col.laboratiu, entenent quin tipus d'informació s'intercanvia i com s'organitza l'intercanvi
  • Establir un model metodològic de gestió de projectes col.laboratius
  • Definir els requisits per a una eina tecnològica simple i efectiva de gestió de projectes col.laboratius que sigui fàcilment implantable i asequible per a qualsevol participant en un projecte col·laboratiu.
  • Difusió i sensibilització del treball en xarxa entre PIMES. Difusió de la part metodològica i de les eines.

Per a arribar a la correcta consecució d'aquests objectius és necessari implicar a diverses PIMES per a analitzar les seves necessitats i a alguna associació empresarial per a la difusió dels resultats.

La Fundació IBIT acutarà com a Centre Tecnològic aportant els seus coneixements i un espai per a compartir els resultats i la metodologia establerta. Si és necessari desenvolupar o adaptar alguna eina també s'ha de tenir en compte.

Aquest projecte està finançat amb fons del Plan Avanza, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio i per la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears.

Per a més informació, consultau la pàgina web http://pimesenxarxa.net/ Socis  
  • Fundació IBIT - Illes Balears(Espanya)  [www] (coordinador)
 
 Noticies relacionades  
  • 22-03-2011 - L'OBSI de la Fundació iBit presenta les ibitàcoles 9 i 10: ProgramariBit i Pimes en xarxa [+]
 
 Activitats relacionades  
  • 26-11-2010 [conferència] - FOROTEC: Pimes en Xarxa: pimes col·laborant en xarxa  [+]
 
Tornar   Enviar a un amic Imprimir
Parc Bit. Ctra. Valldemossa, Km. 7,4 Edifici 17 - Planta 3ª Porta D-2 07121 Palma de Mallorca Illes Balears, Espanya Tel: +34 971177270/1