>Projectes >Salut
Salut

TIC for Health

TIC aplicades a la rehabilitació de patologies cròniques, rehabilitació física  i intercanvi de coneixements entre professionals sanitaris.

Descripció

L'objectiu principal del projecte es pal·liar els efectes negatius derivats de la dispersió geogràfica dels pacients mitjançant l'us de les TIC aplicades a la rehabilitació de patologies cròniques, a la rehabilitació física i al intercanvi de coneixements entre professionals sanitaris.

El projecte se estructura en dues línies de feina:

 • La primera línia denominada “Medfit” està enfocada a la rehabilitació física i cognitiva a distancia.

Està demostrat que els tractaments de fisioteràpia activa, ja sigui a nivell físic o a nivell cognitiu, ajuden molt a recuperar les capacitats als pacients que han quedat deteriorades per l'infermetat, amb el consegüent augment de la qualitat de vida que això comporta.

Per altra part, el augment de l'us de les TIC en la activitat clínic assistencial és ja una realitat en la majoria dels centres de salut del nostre país.

En quant a la tecnologia, darrerament se han produït avanços tècnics en els camps de la visió per ordinador i el tractament digital d'imatges. Existeix tecnologia disponible que permet crear aplicacions per a reconèixer els moviments duits a terme per una persona davant una càmera digital, connectada a un dispositiu amb capacitat de proces com pot ser un mediacenter o una videoconsola.

Aquest projecte desenvolupa aquestes noves possibilitats tecnològiques per a crear tractaments de rehabilitació, basats en l'ús de les TIC, accessibles per als pacients crònics des de el seu domicili o des de centres assistencials, mitjançant una pantalla de televisió convencional connectada a un mediacenter o videoconsola. D'aquesta forma, se'l proporciona al pacient una major autonomia a les seves activitats diàries, assumint inclús un paper de prevenció de la dependència a persones en risc, tant a nivell físic, cognitiu o inclús psico-social.

L'objectiu principal és implantar un sistema de telerehabilitació, que permeti aconseguir la màxima qualitat de vida de la persona i del seu nucli familiar mitjançant un tractament telerehabilitador integral, global, continuu i personalitzat a distancia, basat en la metodologia de rehabilitació per objectius.

Cada tractament consisteix una sèrie de videojocs que tenen com a objectiu potenciar determinades capacitats del pacient. Aquest videojocs combinaran els aspectes físics i cognitius de forma que la seva realització constitueix un tractament de fisioteràpia activa.

La programació del tractament serà personalitzada per a cada pacient i la realitzarà el metge o fisioterapeuta des de el seu centre assistencial, seleccionant en un portal web els exercicis que més se adeqüin a cada pacient.

Els resultats de la realització dels tractaments es monitoritzaran i es transmetran al centre assistencial amb l'objectiu de què els professionals que s'encarreguen de l'atenció al pacient poden consultar la seva evolució.

Amb aquest projecte de telerehabilitació es trenquen les barreres geogràfiques, s'evita el transport sanitari, es facilita el manteniment de l'activitat laboral i s'aconsegueix una continuïtat a l'assistència especialitzada. A més, permet la tele educació per a la salut, podent supervisar i reforçar determinades teràpies que necessiten un ensinistrament. Així mateix es podran vigilar la adhesió al tractament i resoldre dubtes.

 • La segona línia denominada “Colabora” està enfocat al intercanvi de coneixements entre els professionals de l'atenció especialitzada.

Un dels principals reptes que es planeja a l'hora d'organitzar els recursos d'un sistema de salut és el d'optimitzar la qualitat del servei de l'atenció sanitària especialitzada, sempre en funció dels recursos disponibles i baix la premissa de cobrir per igual a la totalitat de la població. Per dur-ho a terme, es habitual concentrar els recursos de medicina especialitzada a centres de referencia, als quals, els altres centres deriven als pacients que requereixen el servei. Aquest model, a vegades es poc sostenible, degut a la mancança d'especialistes i als elevats costs de desplaçaments que comporta. A més, en comunitat autònomes amb una elevat nivell de dispersió com es Balears, el problema s'agreuja.

Una possible solució és la utilització de les TIC per augmentar el nivell i qualitat de comunicació entre els professionals, fomentant la feina en equip, i l'intercanvi d'experiències i casos clínics. D'aquesta manera es contribueix a descentralitzar el coneixement de la atenció especialitzada i a uniformar el nivell de qualitat assistencial, a més d'evitar desplaçaments als pacients i de reduir el temps d'espera per a la valoració de les proves.

El projecte consisteix en la creació d'un sistema de col·laboració entre professionals sanitaris dispersos geogràficament amb l'objectiu de compartir informació relativa a casos clínics de atenció especialitzada.

El sistema constarà d'un entorn de col·laboració en el qual es podran publicar les proves (imatge radiològica, imatge i vídeo d'endoscòpia, imatge i vídeo de ecografia, etc. ) i es podran compartir en temps real mitjançant una xarxa de comunicacions dedicada.

A més, el sistema constarà d'un mòdul de comunicacions que permetran als professionals interactuar entre ells mitjançant videoconferència mentre comparteixen el cas clínic.

Amb aquest projecte es contribueix a uniformar el servei d'atenció especialitzada, a evitar desplaçaments dels pacients i a descongestionar els serveis especialitzats dels centres de referència sense disminuir la qualitat de l'atenció.

Aquest projecte està finançat per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.

 Socis  
 • Fundació IBIT - Illes Balears(Espanya)  [www] (coordinador)
 • IBSALUT - Illes Balears(Espanya)  [www]
 
 Noticies relacionades  
 • 14-12-2011 - L'Hospital Son Llàtzer i la Fundació iBit inauguren el Laboratori d'Innovació en la Salut, HILAB [+]
 • 08-11-2011 - La Fundació iBit participa en un projecte europeu de telerehabilitació personalitzada per als malalts de Parkinson [+]
 • 27-07-2011 - Visita tècnica del nou Director General al laboratori HiLAB [+]
 • 18-05-2011 - Gent gran, adolescents, pares i internàutes participen del Dia d'Internet 2011 [+]
 • 02-03-2011 - Es presenta Play4Health al XIV Congrés Nacional d’Informàtica i Salut  [+]
 
 Activitats relacionades  
 • 24-11-2011 [conferència] - FOROTEC 2011: HiLab. Un exemple de laboratori regional d'innovació centrat en la telerehabilitació [+]
 • 18-11-2011 [jornada] - IV Congrés Televisió Digital Interactiva [+]
 • 14-11-2011 [jornada] - Jornada Tendències en medicina. La telerehabilitació [+]
 • 17-05-2011 [jornada] - Dia d'Internet. El telecentre de Campos com a punt de difusió d'Internet entre els majors i joves. [+]
 • 18-04-2011 [jornada] - III Congrés Metaversos 2011 a Eivissa [+]
 
 Projectes relacionats  
 • CuPiD. Sistema de bucle tancat per a la rehabilitació personalitzada i en el domicili per a persones amb la malaltia de Parkinson [+]
 • Play for Health (P4H) [+]
 
Tornar   Enviar a un amic Imprimir
Parc Bit. Ctra. Valldemossa, Km. 7,4 Edifici 17 - Planta 3ª Porta D-2 07121 Palma de Mallorca Illes Balears, Espanya Tel: +34 971177270/1