>Projectes >Cibersocietat

Cibersocietat

edit@: Sistema per la interoperabilitat de continguts multiplataforma

Edit@ pretén crear una passarel·la basada en estàndards i codi obert que permeti la interoperabilitat amb els sistemes de gestió de continguts existents en el mercat. Això permetrà editar, modificar i publicar continguts a través d'un únic workflow, donant sortida a múltiples formats. La Fundació IBIT participa com a tester de l'eina que es desenvolupi.

El projecte edit@ ha estat co-finançat pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el marc del Plan nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

Descripció

 • La proposta d'edit@ es pot resumir en el següent objectiu: crear una passarel·la basada en estàndards i codi obert que permeti la interoperabilitat amb els sistemes de gestió de continguts existents en el mercat, i que mitjançant una interfície d'usuari usable i accesible  amplii les seves funcions i possibilitats; d'aquesta forma, edit@ permetrà editar, modificar, validar i publicar continguts a través d'un únic workflow, donant sortida a aquests múltiples i innovadors formats, tals com sortides per telèfons mòbils i pda, format audio, format Daysi per telèfon mòbil, sortida per televisió digital interactiva i format adaptat a dispositius de tinta electrònica. A més, el contingut estarà disponible en diferents idiomes, gràcies a la incorporació d'un sistema d'anotacions pels lectors o usuaris finals, permetent la seva aportació a la vegada que es respecte el contingut original.
 • D'altra banda, i mitjançant l'ús de l'estàndar SCORM, edit@ possibilitarà el seguiment de l'ús dels anomenants continguts, garantint d'aquesta forma la seva avaluació i millora continua. Per últim, el disseny centrat en l'usuari i l'accessibilitat seran pilars fonamentals d'edit@, de manera que es garanteixi en tot moment una experiència d'ús satisfactòria en tots els seus serveis i funcionalitats.
 • Edit@ serà, d'aquesta forma, un sistema orientat a facilitar l'evolució dels formats de documentació i continguts, amb l'objectiu d'aconseguir una major penetració de productes i serveis de les empreses, aproximant diferents continguts a perfils concrets d'usuaris. Amb aquest sistema les empreses usuàries podran aconseguir els seus continguts en formats que actualment no estan al seu abast, degut al seu alt cost de producció artesanal. D'altra banda, edit@ estarà al servei de continguts privats de les empreses, tot i que la seva major implantació serà en continguts públics, a l'acostar elscontinguts creative commons o copercourseware  a l'usuari final.
 • El sistema edit@ automatitzarà el mètode per aconseguir  que el contingut disponible a Internet  passi directament al format òptim per cada usuari. Si bé en el mercat es disposa actualment de solucions per transformar la documentació a formats web i sortides PDF, edit@ aportarà les solucions multiformat de caràcter innovador ja mencionats. Per últim, el sistema contemplarà la solució per crear espais col·laboratius d'anotació i marques de continguts.
 • La Fundació IBIT participa en el projecte edit@ com a tester de l'eina que es desenvolupi. Per això, es contempla un pilot portat a terme a la Fundació IBIT, una avaluació amb usuaris seguint metodologies qualitatives i quantitatives, un informe d'avaluació final amb les millores a implementar i, finalment, el pla d'explotació del projecte.
 • Socis

  • Escola d'Enginyeria i Arquitectura LA SALLE - Catalunya(Espanya)  [www]
  • EURECA MEDIA - Catalunya(Espanya)  [www]
  • Fundació IBIT - Illes Balears(Espanya)  [www]
  • Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. - Catalunya(Espanya)  [www]
  • IBERMÁTICA - País Basc(Espanya)  [www] (coordinador)
  • Padawan Network - Catalunya(Espanya)  [www]
  • Verbio - Catalunya(Espanya)  [www]

  Noticies relacionades

  • 07-03-2011 - Es presenten els resultats del Projecte edit@ [+]
  • 29-05-2009 - La Fundació iBit col·labora amb Ibermática en un projecte per a simplificar l'accés a la informació digital  [+]
  • 19-02-2009 - El consorci del projecte edit@ es reuneix a Palma per tancar el seu primer any [+]
  Tornar